Razstava "Moja vas, njen podedovani obraz", Velike Poljane


Moja vas, njen podedovani obraz, Velike Poljane

ŽetevMalica ob žetviMlatenje žitaPriprava vprege, nakladanje žita in zdevanje žita v kozolecČiščenje žita pajtlanjeLičkanje koruze
Snemanje suhorobarskih panog

Filmi so nastali v okviru projekta »Evidentiranje in popis zasebnih zbirk v občinah Ribnica, Sodražica, Bloke, avdiovizualno snemanje dediščine in ljubiteljska likovna delavnica« in »Digitalizacija, evidentiranje in računalniška obdelava dediščine ter likovna delavnica« ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino filmov odgovarja Muzej Ribnica.


Izdelava sita spetega z žebljički in podkrižanega na zvezdoIzdelava rešeta šivanega z vitroObodarstvo


Strugarstvo in ročno mizarstvo