Predavanje z naslovom Ribnica - Park ob gradu

Muzej Ribnica
Muzej Ribnica, grad, Mar mi je

Muzej Ribnica  in inicativa Mar mi je v sodelovanju z DKAS organizirata predavanje z naslovom

Ribnica - Park ob gradu

Predavateljica:  Petra Jernejec Babič, konservatorka za področje krajinskoarhitekturne dediščine, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana

Predavanje bo potekalo v prostorih »poročne dvorane« v ribniškem gradu, v petek, 20. aprila 2018, ob 19. uri.

Dogodek sodi v sklop prireditev Meseca krajinske arhitekture 2018

 ------------------------------------------------------------------

Kako prenavljati grajski park, da bo ohranil ključne spomeniške lastnosti ter bil hkrati primerno vpet v življenje skupnosti? Kakšna bi bila lahko njegova vloga v dolgoročni razvojni viziji gradu in mesta? 

 
 

Lokacija:

"Poročna dvorana" v ribniškem gradu
Gallusovo nabrežje 1

Čas:

od 2018-04-20 19:00:00
do 2018-04-20 21:00:00