Stalne razstave

Gostujoče razstave

Virtualna 3D razstava

Minule razstave

Katalogi razstav

Stalne razstave


Suha roba in lončarstvo / obnovljena

Ribniška domača obrt ima večstoletno tradicijo in je tesno povezana z naravo. Pogojujeta jo dva osnovna dejavnika: poraščenost območja z gozdom in nahajališča gline. V loški sejemski listini iz 14. stoletja se prvič omenja "ribniška suha roba" ime za lesene izdelke, ki jih je Ribničan kasneje ponesel širom po svetu. S cesarskim patentom cesarja Friderika III. 1492 se trgovanje s "suho robo" močno razmahne. V spomin na pomembno ccsarsko dovoljenje Ribnica praznuje na dan 23. oktobra praznik ribniške občine.

Suho robo delimo na devet panog: obodarstvo, rešetarstvo, podnarstvo, ročno mizarstvo, strugarstvo, orodjarstvo, žličarstvo, posodarstvo, pletarstvo in krošnjarstvo. Vsaka panoga je vezana na določeno hišo, določen kraj in določeno vrsto lesa. Poleg suhorobarskih so kruh dajali Ribničanom tudi lončarski izdelki. Izdelovali so jih na jugu Ribniške doline, kjer je glina. Najbolj znan ribniški lončarski izdelek je igrača - konjiček, ki "v riti piska".


PDF → Zgibanka "Suha roba in lončarstvo"
PDF → Katalog "Suha roba in lončarstvo"/ Catalogue "Woodenware and pottery"


Ribnica, veličina majhnosti

Ribniška zgodovina od prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Za vse, ki niste vedeli, da obstaja Bajka o nastanku Ribnice, vabljeni da ji prisluhnete na naši razstavi.

Ko boste slišali bajko vas povabimo na sprehod skozi različna obdobja ribniške zgodovine.

Razstava je potovanje po preteklosti teh krajev. Prične se nekoč pred davnimi časi, ko je, kjer danes leži Ribniška dolina bilo veliko jezero. Nadaljuje se v prazgodovinski naselbini pri Žlebiču, Ribnica, veličina majhnosti 2preko obdobja visokega srednjega veka, ko je Ribnica predstavljala pomembno duhovno središče. Na prelomu v novi vek Ribničani pričnejo z krošnjarjenjem … kolo zgodovine se ustavi v 90-ih letih 20. stoletja. Skozi zgodovinske dogodke in obdobja se kot rdeča nit vije delo ribniškega človeka z lesom, ki je dalo Ribniški dolini specifičen pečat in po celem svetu znano »suho robo«. Odnos človek les obiskovalcu pričara zvočno ozadje razstave in izmenična svetlobna projekcija fotografij kjer se dela z lesom in fotografije ki predstavlja osnovo za razvoj suhorobarske dejavnosti voda in les.


PDF → Zgibanka "Ribnica, veličina majhnosti"

Boj krvavi zoper čarovniško zalego

Razstava se nahaja v grajskem stolpu in je zanimiva že zaradi samega prostora. Razdeljena je na tri sklope: čarovniški procesi na Slovenskem in ribniški čarovniški proces, mučenje ali tortura, zdravilna zelišča in uroki. Na razstavi najdete replike mučilnih naprav, kot so čarovniški stol, naprava za lomljenje palcev idr., repliko originalnega zapisnika čarovniškega procesa v Ribnici leta 1701. Zvočna podlaga obiskovalca seznani z zgodbo Marine Češarek, ki je bila pred tristo leti v Ribnici obtožena čarovništva.

Čarovniški procesi so ena največjih tragedij v evropski zgodovini. Kljub številnim raziskavam še do danes ni dokončne razlage tega pojava. Ideje o "zlu" , ki ga je potrebno iztrebiti, se pojavljajo vedno znova in nikakor niso omejene le na čas, ki ga obravnava razstava.


PDF → Zgibanka "Boj krvavi zoper čarovniško zalego"