Poslanstvo

Zgodovina muzeja

Zgodovina gradu

Panoramska fotografija gradu

Zgodovina gradu

Grad Ribnica

Leta 1220 se prvič omenja gospostvo Ribnica, ribniški grad pa leta 1263. Zgrajen je bil po vsej verjetnosti že konec 11. ali v začetki 12. stoletja. Pozidali so ga njegovi prvi lastniki, ki so po do zdaj znanih podatkih Turjačani. Kakih sto let kasneje so Ortenburžani dozidali nova poslopja. V drugi polovici 15. stoletja so ga, zaradi turške nevarnosti, obzidali z mogočnim obzidjem in obrambnimi stolpi. Grad je skozi svojo stoletno zgodovino menjal lastnike od Turjačanov, Ortenburžanov, Celjskih grofov, Habsburžanov, grofov Kislih, baronov Trilek, grofov Cobencl. Njegovi zadnji lastniki pa so bili Rudeži od leta 1810 do 1937.

Rudeži so bili izobražena meščanska družina, prvič so prišli v Ribnico 1787 kot oskrbniki, od leta 1789 pa kot najemniki Cobenclovih posesti. Leta 1810 je Anton Rudež po sorazmerno ugodni ceni od Cobenclov odkupil ribniški grad z vsemi pripadajočimi posestvi in lasti družine Rudež je grad ostal do 1937, ko ga je ing. Anton Rudež prodal takratni Jugoslovanski državi in se preselil v vilo na Ugarju, kjer živijo njegovi potomci še danes.


Med vojno je grad služil različnim namenom, ob začetku vojne je bila v njem pehotni polk staro jugoslovanske vojske, leta 1943 je bila v gradu partizanska bolnišnica, ob koncu vojne je bil grad poškodovan in požgan. Po vojni ni bilo interesa po celotni obnovi grajskega kompleksa, zato so osrednjo stavbo – palacij porušili, ohranili so le njen tloris. Obnovili so dva stolpa, ki so jih povezali z novim hodnikom. V teh prostorih je dobil svoje mesto ribniški muzej (1961) ter kavarna, ki jo je leta 1978 nadomestila poročna dvorana.V gradu so dogradili letno gledališče in že v šestdesetih letih, ko je potekala prenova grajskega kompleksa, predvideli tudi Park kulturnikov, ki je bil realiziran leta 1982. V osemdesetih letih, ko so v Ribnici potekala vsakoletna likovna srečanja pa je v gradu dobila prostor tudi forma viva.