Poslanstvo

Zgodovina muzeja

Zgodovina gradu

Panoramska fotografija gradu

Zgodovina muzeja

Muzej je že od svojih začetkov tesno povezan z krajem. Ustanovljen je bil leta 1958. Prostore je dobil v po vojni delno obnovljenem ribniškem gradu. Njegov ustanovitelj Janko Trošt, je predvidel ribniški muzej kot muzej narodopisnega oz. etnografskega značaja. Zbiral je izključno gradivo, ki je zadevalo lesno in lončarsko obrt. Trošt je to usmerjenost muzeja argumentiral z dejstvom, da je domača obrt dala prebivalcem Ribniške doline navznoter in navzven svojski način življenja in glavni vir dohodka, posledično pa je vplivala tudi na kulturni razvoj kraja.


Prva razstava suhe robe in lončarstva je bila postavljena in odprta za javnost leta 1961. V naslednjih desetletjih svojega delovanja se je posvečal predvsem najznačilnejšima ribniškima domačima obrtema suhi robi in lončarstvu. Po projektu1986, ki je predvidel ponovno oživitev muzeja in še po dveh projektih v 90ih letih se je njegova dejavnost močno razmahnila. V zadnjem desetletju raziskuje in predstavlja celotno zgodovino Ribniške doline in njenega zaledja, kar prezentira z zanimivimi razstavami in drugimi dogodki.


Razstave, ki so nastale po letu 1997:

• Po arheoloških sledeh
• Nova Štifta – romarska pot
• Suha roba pod ribniškimi krovi
• Ribnica v prvi polovici 20. stoletja (izložbena razstava)
• V Ameriko!
• Ribnica in njeno šolstvo v času Prešerna
• Suha roba in lončarstvo / obnovljena
• Boj krvavi zoper čarovniško zalego
• Vojko Arko
• V fotografski objektiv ujeta Ribnica
• Med kladivom in nakovalom
• Ribnica, veličina majhnosti
• Iz hiše v svet


V naše razstave vključujemo atraktivne muzejske smernice in pedagoške programe. Pedagoške delavnice in učne ure v muzeju so lahko povezane konkretno z našim muzejskim delom, deloma pa lahko sovpadajo z etnološkimi prazniki in njihovimi lokalnimi posebnostmi.